Tennis Club Oldeboorn

De tennisvereniging is opgericht op 23 februari 1976. De vereniging telt 135 leden: 25 junior leden en 110 seniorleden. Naast een bestuur heeft de vereniging een aantal commissies. Een wedstrijdcommissie, een kantinecommissie, een onderhoudscommissie en een jeugdcommissie. Deze commissies zorgen dat de verenigingsactiviteiten georganiseerd worden en doorgang kunnen vinden.

Onderhoud van de tuin en schoonmaak van de kantine gebeurt bij toerbeurt door de leden.

Sinds voorjaar 2006 heeft de vereniging een nieuwe baan (Canada Tenn), zodat in het naseizoen langer gespeeld kan worden.

De tennisbanen zijn gelegen: Sudkant 2, 8495 KP Aldeboarn.

Nu op de club

  • Enkelkampioenschappen zijn aanbeland in het finaleschem. Uitslagen en standen zijn <hier> te vinden.

Clubinformatie

 

Activiteiten